Όροι Χρήσης

1. Προοίμιο

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρεία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ (εφ’ εξής «Εταιρεία») με ΑΦΜ 800863970 και αρ. ΓΕΜΗ 143321901000.

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.

H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Η λειτουργία της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» διέπεται από συμπληρωματικούς όρους, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί εδώ και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων.

2. Ιδιωτικότητα

Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της. Όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη, τόσο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία, όσο και για άλλους νόμιμους σκοπούς που αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους, την Πολιτική Απορρήτου Skroutz, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

Η Ιστοσελίδα, καθώς και ορισμένα συνεργαζόμενα καταστήματα, χρησιμοποιούν επίσης μικρά αρχεία κειμένου (cookies) των οποίων η λειτουργία και οι σκοποί χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies μας.

Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η Ιστοσελίδα, για την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, ή για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, σύμφωνα και με την Πολιτική Απορρήτου Skroutz, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo @ skroutz gr μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, για σκοπούς ταυτοποίησης.

3. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και εγγραφή μελών

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας και τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή ως μέλος της Ιστοσελίδας με την καταχώρηση και επιβεβαίωση της διεύθυνσης email του και την επιλογή ενός κωδικού πρόσβασης (password)

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή των μελών είτε κατά τη δημοσίευση στο forum της Ιστοσελίδας ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
 • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
 • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
 • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, ελέγχουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες της Εταιρείας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς υπαλλήλους της Εταιρείας, παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

4. Λειτουργία υπηρεσίας

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς με μέγιστη συχνότητα ανανέωσης 2 ωρών (κατ' επιλογή του καταστήματος) ή 24 ωρών σε κάθε άλλη περίπτωση. Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται είτε από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση.

Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (προϊόν - τιμή - κατάστημα) εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων-κλειδιά καθώς και από την περιγραφή του προϊόντος από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και την Ιστοσελίδα. Στις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται με φίλτρα αναζήτησης και όχι με λέξεις-κλειδιά οι χρήστες θα πρέπει να αντιπαραβάλουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται, με αυτά που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα και τις σελίδες κατασκευαστών των προϊοντων.

Επισημαίνεται ότι πολλά προϊόντα που διατίθενται είτε από καταστήματα του εξωτερικού είτε και από καταστήματα εσωτερικού που εμπορεύονται προϊόντα από το εξωτερικό, είναι πολύ πιθανόν να διαφέρουν σε χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα που προορίζονται για την ελληνική αγορά ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεις στα ελληνικά όπως και από ελληνικό λογισμικό.

Διευκρινίζεται ότι, οι παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες προς τους χρήστες, ενέχουν ένα σημαντικό τεχνολογικό, οργανωτικό και λοιπό επιχειρηματικό κόστος για την Εταιρεία. Ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιλέξει το κόστος αυτό να μην επωμίζονται οι χρήστες, αλλά τα καταστήματα, σύμφωνα με συγκεκριμένους, κατά το δυνατόν δίκαιους, υπολογισμούς χρηματικής προμήθειας, που βασίζονται στις επισκέψεις ή στις πραγματοποιούμενες αγορές των χρηστών στις ιστοσελίδες των καταστημάτων, κατόπιν παραπομπής τους σε αυτές από την Ιστοσελίδα. Ο ορθός και ακριβής υπολογισμός της κατά τα ανωτέρω προμήθειας, αποτελεί απαραίτητο οικονομικό στοιχείο της χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας από τους χρήστες, στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που δημιουργείται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, σύμφωνα και με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση αυτής της συναλλακτικής σχέσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη μεταξύ μας σύμβαση, η Εταιρεία να συλλέγει στοιχεία αγορών από την πλοήγηση των χρηστών στην Ιστοσελίδα και σε συνεργαζόμενα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου μέσω τεχνολογικών λύσεων όπως τα cookies.

5. Αξιολογήσεις καταστημάτων

Οι χρήστες προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο κατάστημα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από το σύστημα πιστοποίησης της Ιστοσελίδας. Η πιστοποίηση αφορά κάθε χρήστη ξεχωριστά και πραγματοποιείται μέσω αποστολής sms στο κινητό του τηλέφωνο που απαραιτήτως θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στη σελίδα του Skroutz από τον ίδιο. Η διαδικασία επιβεβαίωσης λαμβάνει χώρα μόνο κατά την καταχώρηση της αρχικής αξιολόγησης κάθε χρήστη και ισχύει για κάθε επόμενη αξιολόγηση.

Οι αξιολογήσεις που θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει απαραίτητα, είτε αυτές είναι αρνητικές είτε θετικές, να αφορούν συναλλαγή του χρήστη που τις δημοσιεύει (ή τις καταχωρεί), να συνοδεύονται από έγκυρο αριθμό παραστατικού ή παραγγελίας για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επιβεβαίωση με το εκάστοτε κατάστημα. Αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν το λόγο της αξιολόγησης ή περιορίζονται σε χαρακτηρισμό του καταστήματος ή περιγράφουν την εμπειρία παραγγελίας/ αγοράς κατά ιδιαίτερα λιτό τρόπο θα διαγράφονται αυτομάτως από την Ιστοσελίδα ή θα αναδιατυπώνονται από τους συντάκτες τους μετά από σχετικό αίτημα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, να ζητούν από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία για να προβούν σε δημοσίευση της αξιολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται φωτοτυπία παραστατικού, email παραγγελίας κλπ). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τα διαθέσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία την οποία θα ζητηθούν, η αξιολόγηση θα θεωρείται άκυρη και θα διαγράφεται από την Ιστοσελίδα.

Όλες οι αρνητικές αξιολογήσεις (Βαθμολογία μικρότερη ή ίση των 3/5) κοινοποιούνται στο κατάστημα το οποίο αφορούν. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος έχουν το δικαίωμα εντός 3 ημερών να τοποθετηθούν περιγράφοντας τα γεγονότα κατά την άποψή τους, έτσι ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας να λάβουν γνώση της άποψης αμφοτέρων των μερών. Σε όλες τις αξιολογήσεις χρηστών καθώς και στις απαντήσεις των καταστημάτων δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιρειών ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες ή ύβρεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις και απαντήσεις,είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συγγραφείς αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

Οι αξιολογήσεις και οι απαντήσεις θα πρέπει να τηρούν τους άτυπους όρους καλής συμπεριφοράς του Διαδικτύου. Αξιολογήσεις ή απαντήσεις που είναι γραμμένες με κεφαλαία ελληνικά (τα κεφαλαία στο διαδίκτυο υποδηλώνουν συνομιλία με ιδιαίτερα δυνατή φωνή) ή είναι γραμμένες σε ελληνική γλώσσα αλλά με χρήση της αγγλικού πληκτρολογίου (paradeigma) θα αγνοούνται από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας και θα διαγράφονται από το σύστημα.

Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει το κάθε κατάστημα μία (1) μόνο φορά ανά συναλλαγή/ αριθμό παραστατικού. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης καταχωρήσει περισσότερες από μία αξιολογήσεις για το ίδιο κατάστημα και αφορούν στην ίδια παραγγελία, οι επιπλέον αξιολογήσεις θα διαγράφονται αυτόματα από την σελίδα των αξιολογήσεων. Οι χρήστες θα πρέπει κατά την σύνταξη των αξιολογήσεων τους να είναι ιδιαίτερα αναλυτικοί σχετικά με την εμπειρία τους, δίνοντας τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για αυτήν. Ειδικά για τις αρνητικές αξιολογήσεις δεν γίνονται αποδεκτά κείμενα που βασίζονται αποκλειστικά σε προφορικές συνομιλίες, κείμενα που έχουν ανταλλαγεί από τα μέρη και τα οποία επιδέχονται αμφισβήτησης από τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν υπάρχουν γραπτές αποδείξεις που πιστοποιούν την ορθότητα τους (ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ). Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίας αρνητικής αξιολόγησης ήτοι : α) σύνταξη της από χρήστη, β) έγκριση διαχειριστών και αποστολή στο κατάστημα προς απάντηση , γ) απάντηση καταστήματος, δ) δημοσίευση αξιολόγησης και απάντησης από τους διαχειριστές , ε) αξιολόγηση απάντησης από τον συντάκτη της αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον ενέργεια από το σύστημα για την αξιολόγηση αυτή σε κανένα από τα μέρη (ανταπάντηση χρήστη, τροποποίηση αρχικής αξιολόγησης κλπ).

Δικαίωμα διαγραφής μίας αξιολόγησης χωρίς συγκεκριμένη αιτία και εφόσον αυτή δεν παραβιάζει τους όρους της παρούσης, έχει μόνο ο συντάκτης αυτής. Το μέλος θα πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό από τον οποίο καταχώρησε την αξιολόγηση καταστήματος και να βρει την συγκεκριμένη αξιολόγηση που θέλει να διαγράψει. Για να την βρει, από το λογαριασμό του, θα επιλέξει ‘Αξιολογήσεις’ κι έπειτα ‘Αξιολογήσεις καταστημάτων’. Αφού εντοπίσει την αξιολόγηση, από το μενού, μπορεί να επιλέξει απόσυρση της αξιολόγησης.

Θετικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπάλληλο καταστήματος ή εξωτερικό συνεργάτη καταστήματος προς το κατάστημά του ή αρνητικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπαλλήλο καταστήματος προς άλλο κατάστημα (που δεν θα συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία παραστατικό, δελτίο παραγγελίας κλπ) θεωρούνται άκυρες και διαγράφονται αμέσως από την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, τέτοιου είδους ενέργειες παραβιάζουν τον όρο 3.2.3 περί παραπλάνησης καταναλωτή και δύνανται να οδηγήσουν σε διαγραφή του καταστήματος από την Ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του εκάστοτε καταστήματος συνυπολογίζονται μόνο οι αξιολογήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από τους χρήστες και συνοδεύονται από έγκυρο αριθμό παραστατικού ή παραγγελίας, είτε οι αξιολογήσεις αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές.

6. Αξιολογήσεις προϊόντων

Η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν προϊόντα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, με τη χρήση κειμένου, βαθμολογίας ή/και με την ανάρτηση φωτογραφίας ή/και βίντεο. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο προϊόν, οι χρήστες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα προέρχονται από χρήστες που έχουν πράγματι αγοράσει ένα προϊόν. Προς το σκοπό αυτό, οι αξιολογήσεις που θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει απαραίτητα, είτε αυτές είναι αρνητικές είτε θετικές, να αφορούν συναλλαγή από χρήστη που έχει προηγουμένως προβεί σε αγορά του προϊόντος. Για λόγους διασφάλισης της αξιοπιστίας των αξιολογήσεων που υποβάλλονται από χρήστες και αφορούν προϊόντα που προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία για να επιβεβαιώσουν ότι η εν λόγω αξιολόγηση προέρχεται από επιβεβαιωμένη αγορά προϊόντος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο και για όσο χρονικό διάστημα μια αξιολόγηση δεν δύναται να αντιστοιχίσει σε επιβεβαιωμένη αγορά, η αξιολόγηση αυτή δημοσιεύεται μεν, χωρίς ωστόσο να προσμετράται στο μέσο όρο βαθμολογίας του εκάστοτε προϊόντος. Επισημαίνεται ότι η ως άνω διαδικασία διασφάλισης της προέλευσης των αξιολογήσεων των χρηστών είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία διαχείρισης του περιεχομένου της αξιολόγησης.

Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει το κάθε προϊόν μία (1) μόνο φορά ανά συναλλαγή.

Με την υποβολή κειμένου ή/και με την ανάρτηση φωτογραφίας ή/και βίντεο στην Ιστοσελίδα, το μέλος εκχωρεί στην Εταιρεία μία μη αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης, προκειμένου να αναπαράγει, τροποποιήσει και δημοσιεύσει το κείμενο, την φωτογραφία ή/και το βίντεο που τυχόν υπέβαλε στην Ιστοσελίδα. Παράλληλα, με την υποβολή κειμένου ή/και την ανάρτηση φωτογραφίας ή/και βίντεο, το μέλος συναινεί σε τεχνική επεξεργασία και μορφοποίηση (π.χ. περικοπή ή χρήση τεχνικών “θολώματος”) της φωτογραφίας ή/και του βίντεο και σε κάθε άλλου είδους τροποποίηση του κειμένου προ της δημοσίευσης αυτών, εκ μέρους των διαχειριστών της Ιστοσελίδας, σε περίπτωση που η φωτογραφία, το βίντεο ή/και το κείμενο της αξιολόγησης παραβιάζουν τους κανόνες ανάρτησης περιεχομένου που αναγράφονται παρακάτω. Στην περίπτωση που λάβει χώρα τέτοιου είδους επεξεργασία, μορφοποίηση ή τροποποίηση, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές με σκοπό την άμεση δημοσίευση της αξιολόγησης και στη συνέχεια να ενημερώσει το μέλος σχετικά με τις ως άνω ενέργειες στις οποίες προέβη, λαμβάνοντας κάθε μέριμνα για την κατά το δυνατόν διατήρηση της ουσίας της αξιολόγησης. Ομοίως, η ανωτέρω εκχώρηση άδειας εκμετάλλευσης στην Εταιρεία και συναίνεση σε κάθε είδους τεχνική επεξεργασία, μορφοποίηση ή άλλη τροποποίηση, ισχύει και σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης εικόνας τυχόν υποβάλλει στην Ιστοσελίδα το μέλος.

Το κείμενο των αξιολογήσεων για το κάθε προϊόν μπορεί να αναφέρει συνοπτικά την εμπειρία του μέλους με το συγκεκριμένο προϊόν και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης, οι φωτογραφίες ή/και το βίντεο που τυχόν το συνοδεύουν το περιεχόμενο της αξιολόγησης πρέπει να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του μέλους και σε καμία περίπτωση να μην παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, καθώς και πνευματικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων. Τα μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες καθώς και τα βίντεο που αποστέλλουν προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενο/φωτογραφίες/βίντεο που δεν είναι σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Συγκεκριμένα, το κείμενο των αξιολογήσεων προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει:

 • Δημοσίευση συνδέσμου-link που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε ηλεκτρονικό κατάστημα (ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα ή όχι)
 • Οποιαδήποτε αναφορά σε κατάστημα (ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα ή όχι)
 • Αναφορά στη διαδικασία διεκπεραίωσης της παραγγελίας ή/και στην παράδοσή της (ανεξάρτητα αν πρόκειται για παραγγελία που καταχωρήθηκε μέσω της Ιστοσελίδας ή όχι)
 • Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας και η Εταιρεία
 • Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου ή συναλλαγή μεταξύ των μελών ή μεταξύ μελών και τρίτων
 • Αναφορά σε άλλο χρήστη ή σε αξιολόγηση προϊόντος άλλου μέλους
 • Απρεπείς ή ειρωνικές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς
 • Περιεχόμενο που αναφέρεται σε πειρατεία λογισμικού, έμμεσα ή άμεσα
 • Απόδοση δόλου σε καταστήματα
 • Ελληνικό κείμενο γραμμένο με μη ελληνικούς (greeklish) χαρακτήρες
 • Κείμενο γραμμένο αποκλειστικά με κεφαλαία γράμματα
 • Οποιοδήποτε μη σχετικό με την αξιολόγηση ή το προϊόν κείμενο

Πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση ανάρτησης φωτογραφίας ή/και βίντεο που τυχόν συνοδεύουν τις αξιολογήσεις προϊόντων δεν επιτρέπεται να:

 • Απεικονίζονται αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν ως προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή άλλων ατόμων
 • Περιλαμβάνεται πορνογραφικό υλικό
 • Προωθείται η άσκηση βίας
 • Υποκινείται η προτροπή ή διευκόλυνση σε διάπραξη αξιόποινων πράξεων
 • Προσβάλλεται η δημοσία αιδώς (π.χ. γυμνό, απρεπείς χειρονομίες)
 • Απεικονίζεται διαφορετικό προϊόν από το υπό αξιολόγηση
 • Επιδιώκεται η έμμεση διαφήμιση και άλλων προϊόντων που φαίνονται στην φωτογραφία ή/και στο βίντεο
 • Αποκαλύπτονται πολιτικά, θρησκευτικά κλπ. φρονήματα ή λοιπά προσωπικά δεδομένα
 • Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε μη σχετική, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Εταιρείας, με την αξιολόγηση ή το προϊόν φωτογραφία/εικόνα/βίντεο

Ειδικότερα, σε περίπτωση ανάρτησης βίντεο εκ μέρους χρήστη με σκοπό να παρουσιάσει εκτενέστερα τα σημεία ενός προϊόντος που έχει στην κατοχή του προς τους υπόλοιπους χρήστες, το περιεχόμενο του βίντεο θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά σε ένα προϊόν (ή/και συνοδευτικά προϊόντα), στην αποτύπωση της εμπειρίας του χρήστη με αυτό, όπως και σε τυχόν παρατηρήσεις, συμβουλές χρήσης ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν.

Επισημαίνεται ότι οι αξιολογήσεις που φέρουν την ειδική σήμανση «Επιβεβαιωμένη Αγορά» δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν με ευκολία αξιολογήσεις που έχουν καταχωρηθεί από άλλους χρήστες οι οποίοι έχουν πράγματι αγοράσει ή χρησιμοποιήσει το προϊόν σύμφωνα με τους εσωτερικούς ελέγχους της Εταιρείας. Οι αξιολογήσεις που δεν φέρουν την ένδειξη «Επιβεβαιωμένη Αγορά» αφορούν αξιολογήσεις που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το προϊόν αγοράστηκε ή χρησιμοποιήθηκε πράγματι από το χρήστη που καταχώρησε τη σχετική αξιολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμολογίας κάθε προϊόντος λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αξιολογήσεις που προέρχονται από επιβεβαιωμένη αγορά, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές.

7. Ερωτήσεις προϊόντων & προϊοντικών κατηγοριών

Η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να υποβάλλουν την ερώτηση τους προς άλλους χρήστες για κάθε προϊόν ή/και για κάθε προϊοντική κατηγορία που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα. Μπορούν ακόμα να απαντήσουν σε ερωτήσεις άλλων μελών ή να σχολιάσουν άλλες απαντήσεις. Προκειμένου να έχουν αυτές τις δυνατότητες, οι χρήστες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην Ιστοσελίδα.

Με την υποβολή κειμένου στην Ιστοσελίδα, το μέλος εκχωρεί στην Εταιρεία μία μη αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης, προκειμένου να αναπαράγει, τροποποιήσει και δημοσιεύσει το κείμενο που έχει υποβληθεί στην Ιστοσελίδα. Παράλληλα, με την υποβολή κειμένου το μέλος συναινεί σε τροποποίηση του κειμένου του πριν τη δημοσίευσή του, εκ μέρους των διαχειριστών της Ιστοσελίδας, σε περίπτωση που το κείμενο παραβιάζει τους κανόνες ανάρτησης περιεχομένου, όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω. Στην περίπτωση που χρειαστεί να λάβει χώρα τέτοιου είδους επεξεργασία, η Εταιρεία διατηρεί κατά το δυνατόν την ουσία της ερώτησης / απάντησης / σχολίου. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε κείμενο παραβιάζει τους κανόνες ανάρτησης του περιεχομένου ή δεν ταιριάζει, κατά τη ανέλεγκτη κρίση των διαχειριστών της Ιστοσελίδας, με το περιεχόμενο του ιστότοπου, δεν δημοσιεύεται ή διαγράφεται.

Οι ερωτοαπαντήσεις που πραγματοποιούνται στην Ιστοσελίδα μεταξύ των χρηστών αναφορικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή/και μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος έχουν ως σκοπό να βοηθούν τον κάθε χρήστη να επιλέξει το προϊόν της αρέσκειας του που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καθώς και να λύσει τις απορίες του αναφορικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν πριν την αγορά του προϊόντος ή ακόμα και μετά την αγορά αυτού.

Τα μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο που έχουν υποβάλει προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενο που αποδεδειγμένα ανήκει σε τρίτους και το οποίο έχει δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο.

Η Εταιρεία πραγματοποιεί ελέγχους στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται, ωστόσο δεν εγγυάται την ποιότητα και την ορθότητα των απαντήσεων που προέρχονται από τους χρήστες ούτε υιοθετεί το περιεχόμενο των δημοσιευμένων κειμένων, το οποίο εκφράζει την άποψη των συντακτών τους. Είναι ευθύνη του χρήστη να εξετάσει προσεκτικά εάν πρέπει να υιοθετήσει μία παρεχόμενη απάντηση.

Το κείμενο δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει:

 • Απρεπείς ή ειρωνικές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς
 • Ερωτήσεις σχετικά με τιμή και διαθεσιμότητα προϊόντος
 • Ερωτήσεις σχετικά με την πορεία διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας
 • Περιεχόμενο που ενδέχεται να παραπληροφορήσει ή παραπλανήσει άλλους χρήστες
 • Προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, κ.ο.κ.)
 • Κείμενο αποκλειστικά γραμμένο με κεφαλαία γράμματα
 • Ελληνικό κείμενο γραμμένο με μη ελληνικούς (greeklish) χαρακτήρες ή κείμενο γραμμένο εξ ολοκλήρου σε γλώσσα διαφορετική των ελληνικών
 • Περιεχόμενο που αναφέρεται σε πειρατεία λογισμικού, έμμεσα ή άμεσα
 • Δημοσίευση συνδέσμου – link που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε ηλεκτρονικό κατάστημα (ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεργαζόμενο με το Skroutz κατάστημα ή όχι)
 • Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας και η Εταιρεία
 • Διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών ή referral link προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Δημοσίευση επαναλαμβανόμενου κειμένου ή κειμένου άσχετου προς το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (spam)

8. Τελικές Διατάξεις

Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών του.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών της Ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απλής αναζήτησης ή δημιουργίας λογαριασμού μέλους, δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή να παρέχετε σε εμάς οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση γονέα ή κηδεμόνα. Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περαιτέρω εν γνώση της δεδομένα για άτομα κάτω των 15 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα στην Εταιρεία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, όπως η πραγματοποίηση αγορών μέσα από το Καλάθι του Σκρουτζ καθώς και η αγορά προϊόντων που απευθύνονται σε ενήλικες (ενδεικτικά: προϊόντα καπνού & ισοδύναμα, όπλα, προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ, κλπ), οι οποίες απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου - ΑΦΜ 800863970 Αρ. ΓΕΜΗ 143321901000 Αλέκου Παναγούλη 91, 14234 Νέα Ιωνία Τηλέφωνο +30 215 215 4200